Állások keresése - egyetemi docens - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet - Halgazdálkodási Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Halgazdálkodási Tanszék Oktatási munkacsoportjának vezetése. Feladatai közé tartozik többek között: a tanszék egyetemi rendszerű oktatási tevékenységének koordinálása, valamint az egyetemen kívüli oktatási feladatok menedzselése, tananyagok elkészítése, tanfolyamok szervezési előmunkálatainak elvégzése, a tanszék oktatási területeinek folyamatos bővítése és ezen tevékenységek koordinálása: törvényi szabályzatok (indítási és alapítási kérdésekben) értelmezése és tájékozódás, kötelező és egyéni igényű gyakorlatok szervezése. További feladatok: TDK-, szakdolgozat- és diplomaterves hallgatók munkájának koordinálása. Ph.D hallgatók munkájának segítése tudományos vezetőként. Tudományos pályázatok koordinálása, kísérletes munka végzése, eredmények publikálása, tanszékvezető-helyettesi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (C.Sc.) tudományos fokozat, habilitált doktori cím állattenyésztési tudományok tudományágban, legalább egy világnyelvből ?C? típusú középfokú és legalább egy másik világnyelvből ?A? típusú alapfokú, államilag elismert nyelvvizsga, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         oktatói és kutatói tapasztalatok a haltenyésztés területén; szakmenedzselési, pályázatírási, pályázatgondozási feladatok ellátása; kapcsolati tőke a haltenyésztési ágazatban.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű önálló munkavégzés, kommunikációs készség magyar és idegen nyelven egyaránt, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykó Krisztina nyújt, a 28-528-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DM-4239/4/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DM-4239/4/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: MKK Dékáni Hivatal, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 11. szám - 2010. április 19.

§         SZIE és kari hirdetőtábla - 2010. április 20.

§         SZIE honlapja www.szie.hu/álláspályázatok - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Kar Dékánjának címezve 5 példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.