Állások keresése - egyetemi docens - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Kertészeti Technológiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kertészmérnök BsC szaktantárgyainak ? elsősorban az ?Időzítés és a Hajtatási tantárgyak tananyagának továbbfejlesztése, Az Intézet által kiírt szakdolgozati témák konzulensi feladatainak ellátása, PhD témákban való besegítés, kutatási projektek tervezése, irányítása, eredmények feldolgozásában való aktív részvétel, az Intézet informatikai hátterének felügyelete, fejlesztése,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         kertészmérnöki oklevél, angol nyelvismeret, habilitáció, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         plusz szakképesítés, szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykó Krisztina nyújt, a 28-528-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4239/3/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4239/3/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: MKK Dékáni Hivatal, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 11. szám - 2010. április 19.

§         SZIE és kari hirdetőtábla - 2010. április 20.

§         SZIE honlapja www.szie.hu/álláspályázatok - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Kar Dékánjának címezve 5 példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.