Állások keresése - egyetemi docens - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tárgyfelelősként az alábbi tantárgyak gondozása (előadói, gyakorlatvezetői és tananyag fejlesztési feladatok elvégzése) BSc szakokon: Távérzékelés (SMKTI2055GN) Távérzékelés a természetvédelemben (SMKTI2075TN) MSc szakokon, azok indulás esetén: Távérzékelés a gyakorlatban (KGA MSc) Monitoring távérzékeléssel (TV MSc) gyakorlatvezetőként, alkalmanként óraadóként az alábbi tantárgyak oktatásában való részvétel: BSc szakokon: Térinformatika (SMKTI2033XN) tárgyfelelős: Magyari Julianna Geoinformációs Rendszerek (SMKTI2015KN) tárgyfelelős: Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna PhD képzésben: Távérzékelés a környezetgazdálkodásban. Tárgyfelelős: Harkányiné Dr. Székely Zsuzsanna

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         Környezetgazdálkodási agrármérnöki szakirányú végzettség,

§         Legalább 8 év szakmai gyakorlat, ebből legalább 5 év oktatói-kutatói gyakorlat,

§         Számítógépes ismeret,

§         Államilag elismert ?C? típusú angol középfokú és orosz alapfokú nyelvvizsga,

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         PhD fokozat témája környezetgazdálkodási/térinformatikai/távérzékelési szaktudományhoz kapcsolódik és jelenleg is e tudományok körében oktat, kutat,

§         Rendelkezik a szaktudomány oktatásához szükséges szoftverismerettel (ArcGIS, Erdas Imagine, ENVI).

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló munkavégzésre való alkalmasság,,

§         Alkalmasság a hallgatók/doktori képzésben részt vevők tanulmányi/tudományos munkájának irányítására.,

§         Adott szaktudomány ismerete és ennek egyetemi szinten történő előadására való képesség,,

§         Szaktudomány fejlődését követő tananyagfejlesztés,,

§         Tudományos tevékenység folyamatos publikálása.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykóné Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző nyújt, a 06-28/522-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-4239-5/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-4239-5/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny (11. szám) - 2010. április 19.

§         SZIE honlapja - 2010. április 20.

§         SZIE és Kari hirdetőtábla - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani. A pályázatot a Kar Dékánjának címezve kell benyújtani 5 példányban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.