Állások keresése - egyetemi docens - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A növénytannal és természetvédelemmel kapcsolatos magyar és idegen nyelvű BSc és MSc és PhD nappali és levelező A, B és C tárgyak előadásainak és gyakorlatainak tartása, tantárgyfelelősi feladatok ellátása. Témavezetés mindhárom képzési szinten. A Biológiatudományi Doktori Iskola titkári feladatainak ellátása. A korábban készített tankönyvek és elméleti jegyzetek fejlesztése, kiegészítése gyakorlati jegyzetekkel. Új tankönyvek és más segédanyagok írása. Az oktatott tantárgyak fejlesztése, illetve újabbak kialakítása. Hazai és nemzetközi oktatási és kutatási, tudományos kapcsolatok kialakítása és a meglévők fejlesztése, aktív közreműködés hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban. Részvétel az intézet mindennapi feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         biológia-kémia szakos tanári végzettség, orosz szakmai alapfokú nyelvismeret, PhD biológia tudományban, habilitáció. doktori iskolában legalább öt éves DI titkári tapasztalat, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakmai gyakorlat, szakmai orosz nyelvtudás. A jelentkező rendelkezzék nagyfokú jártassággal a flóra és vegetációkutatásban, az úszó- és tőzegmohás lápok vegetációdinamikájának és ökológiájának kutatásában, valamint az ex-situ fajvédelem területén.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség, terhelhetőség, ,

§         jártasság a botanikai és természetvédelmi kutatásokban és felsőoktatásban,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykó Krisztina nyújt, a 28-528-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-4239/2/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-4239/2/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: MKK Dékáni Hivatal, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 11. szám - 2010. április 19.

§         SZIE és kari hirdetőtábla - 2010. április 20.

§         SZIE honlapja www.szie.hu/álláspályázatok - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Kar Dékánjának címezve 5 példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.