Állások keresése - háziorvos/háziorvosi szolgálat - Úrkút Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos/háziorvosi szolgálat

Úrkút Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Úrkút Község Önkormányzata

háziorvos/háziorvosi szolgálat

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8409 Úrkút, Május 1. tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Úrkúti – jelenleg tartós helyettesítéssel működő - vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti vagy vállalkozói formában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        üzemorvosi szakvizsga,

        háziorvosi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

        jogosítvány másolata

        egészségügyi alkalmasság igazolása

        Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás

        vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata

        nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat nyilvános vagy zárt ülés keretében való elbírálásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Zoltánné polgármester nyújt, a 88/507-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2017 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos/háziorvosi szolgálat.         Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2017, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos/háziorvosi szolgálat.

        Elektronikus úton Fülöp Zoltánné polgármester részére a onkurkut@vnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fülöp Zoltánné polgármester, Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.urkut.hu

        www.oali.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A háziorvosi feladatokat a háziorvos szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen keletkeztethető. A feladatellátásról az önkormányzat megállapodást köt a pályázat nyertesével. Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések