Állások keresése - intézményvezető - Országos Roma Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.intézményvezető

Országos Roma Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Roma Misszió

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az alapító okiratban meghatározott feladatok megszervezéséért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász, vagy közgazdász szakképzettség ,

        szociális, vagy roma integrációs feladatokat ellátó munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél betöltött - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz; az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozó szakmai elképzelések; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserháti Tiborné dr. hivatalvezető nyújt, a 06 1 322 8903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Roma Önkormányzat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Országos Roma Önkormányzat Titkárság, Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 76. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az Országos Roma Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések