Állások keresése - tudományos igazgatóhelyettes - Balassi Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos igazgatóhelyettes

Balassi Intézet

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balassi Intézet
Collegium Hungaricum - Bécs

tudományos igazgatóhelyettes

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. június 30. ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Bécs, .

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. pont nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Elkészíti az intézet tudományos munkatervét és a tudományos munkáról szóló beszámolókat. Részt vesz az intézet tudományos profiljának kialakításában, kapcsolatot tart és épít ki a fogadó ország és Magyarország tudományos intézményeivel, kapcsolatot hoz létre a két ország ilyen intézményei között. Tudományos konferenciákat, workshopokat, előadásokat és találkozókat szervez. Tudományos kiadványokat szerkeszt (különös tekintettel a közös osztrák-magyar múlt tárgykörére). Rendszeres szakmai, kapcsolati és szervezési segítséget, támogatást nyújt a CH-ba érkező ösztöndíjasoknak, ösztöndíjas találkozókat és tanulmányi kirándulásokat szervez és bonyolít le velük. Figyelemmel kíséri az osztrák-magyar kapcsolatok szempontjából jelentős tudományos és tudomány-/oktatáspolitikai eseményeket, rendezvényeket, történéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

tudományos/oktatási diplomáciai, valamint szervezési, kapcsolatépítési és adminisztratív feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. Korm. rendelet, valamint a Balassi Intézet belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem,

§         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Tudományos fokozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, társadalomtudományi szakirány,

§         tudományszervezési - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         a tudományos életben való aktív részvétel

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervezőkészség,

§         Kiváló szintű kommunikációs készség,

§         Kiváló szintű problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Motivációs levél

§         Részletes szakmai önéletrajz

§         Képzettséget, végzettséget, idegen nyelv-tudást igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Ágnes nyújt, a 06-1-666-79-62 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balassi Intézet címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf. 385. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HK/35-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: tudományos igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Balassi Intézet címére történő megküldésével (1016 Budapest, Somlói út 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HK/35-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: tudományos igazgatóhelyettes.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ktv. szerinti

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balassi Intézet honlapja - 2010. április 24.

§         OKM honlapja - 2010. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell hogy rendelkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bbi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.