Állások keresése - gazdálkodási ügyintéző - Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdálkodási ügyintéző

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Illetmény-és Járulékszámfejtési Osztály

gazdálkodási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

9/1995. (II. 3) Korm. rendelet / 3. sz. melléklet; 48. pontja; Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Személyi juttatásokkal kapcsolatos egyeztetések belső szervezeti egységekkel és külső szervezetekkel. Kapcsolattartás magánnyugdíj- és egészségbiztosítási pénztárakkal. Adatszolgáltatások készítése a Hivatal vezetése, a fejezetet irányító szerv, a Pénzügyminisztérium, egyéb szervezetek igényeinek megfelelően. Szükség szerint a nem rendszeres juttatások rögzítésében, számfejtésében való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Illetmény- és Járulékszámfejtési osztályon adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzatának, Cafeteria Szabályzatának és egyéb szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.,

§         Illetmény-számfejtési területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási versenyvizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A KIR (Központi Illetményszámfejtő Rendszer) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes, szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy jelenleg is erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik

§         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

§         Közigazgatási versenyvizsgáról kiadott bizonyítvány másolata, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 126/2009 (VI.15.) Kormányrendelet alapján mentesül a versenyvizsga alól.

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát

§         Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszüntetni

§         Nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével (1094 Budapest, Balázs B. utca 35. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/292-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző . §         Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével (1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/292-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző .

vagy

§         Elektronikus úton Személyzeti és Munkaügyi Főosztály részére a szemelyzeti.foosztaly@mail.ahiv.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokról a Hivatal elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyilvantarto.hu - 2010. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyilvantarto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.