Állások keresése - kérelemkezelési szakreferens - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkérelemkezelési szakreferens

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Komárom-Eszetergom Megyei Kirendeltség Kérelemkezelési Osztály

kérelemkezelési szakreferens

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2012. augusztus 31-ig GYED/GYES-en lévő kismama st ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

89. I, 126 I.

Ellátandó feladatok:

A kirendeltség hatáskörébe rendelt EU és nemzeti támogatási jogcímekhez tartozó kérelmek rögzítése, feldolgozása. Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Az ügyfél-regisztrációs adatbázis kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kirendeltség hatáskörébe rendelt EU és nemzeti támogatási jogcímekhez tartozó kérelmek rögzítése, feldolgozása. Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Az ügyfél-regisztrációs adatbázis kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Egyéb juttatás: a Hivatal hatályos közszolgálati szabályzatában foglaltak alapján rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, - egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy gazdálkodási szakon szerzett szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

§         Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         ECDL

§         angol nyelvből legalább alapfokú, C tipúsú államiklag elismert nyelvismeret, legalább 5 éves közigazgatásban szerzett tapasztalat

§         közigazgatási versenyvizsga vagy a jogszabályi mentesség feltételeivel való rendelkezés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szakmai tapasztalat olyan területen, ahol a gazdálkodási ismeretek alkalmazása szükséges volt

Elvárt kompetenciák:

§         Áttekintőképesség, monotónia tűrés, terhelhetőség, megbízhatóság, , pontosság-precizitás, ,

§         határozottság, döntésképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, képzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, a pályázó nyilatkozatai: - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik, - Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azt megszünteti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Takács Piroska nyújt, a 34-814-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1102/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakreferens. §         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (1095 Budapest, Soroksári út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1102/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakreferens.

vagy

§         Személyesen: dr. Takács Piroska, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Az MVH Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség vezetője a beérkezett érvényes pályázatokból választja ki a munkatársat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal külső honlapja - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a kinevezéshez közigazgatási versenyvizsga oklevél, vagy a jogszabályban biztosított mentességet igazoló dokumentumok másolata, valamint három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 30 napon belül a Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségen személyesen átvehetők, ezt követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi ? a jelen pályázati felhívásban feltüntetett ? formai és tartalmi feltételeknek megfelelnek. A pályázati felhívás megtalálható ezen kívül a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is (www.kszk.gov.hu). Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mvh.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.