Állások keresése - Sebész szakorvos - Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSebész szakorvos

Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bp. XV.ker. Egészségügyi Intézménye
Járóbeteg Gyógyító Szakellátás-Sebészeti szakrendelés

Sebész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1152 Budapest, Rákos út 77/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A XV. kerületi sebészeti szakrendelésen jelentkező betegek ellátása, gondozása, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése, a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, sebészeti szakvizsga,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosok országos nyilvántartásba vételélről szóló igazolás, továbbképzési pontok igazolása, egészségügyi alkalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata, önéletrajz, érvényes orvosi nyilvántartás és a továbbképzési pontok igazolásának másolata, erkölcsi bizonyítvány , vagy igazolás arról, hogy a postára feladta a kérelmet, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szunyoghy János mb. főigazgató főorvos nyújt, a 307-6267 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1152 Budapest, Rákos út 77/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2010, valamint a munkakör megnevezését: Sebész szakorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1152 Budapest, Rákos út 77. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2010, valamint a munkakör megnevezését: Sebész szakorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

3 tagú bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         A munkáltató honlapján: www.bp.xv-euint.hu - 2010. április 23.

§         A fenntartó honlapján:www.bpxv.hu - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 120 nap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.