Állások keresése - vezető felügyelő - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvezető felügyelő

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége

vezető felügyelő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 , István tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Piac-felügyelőség alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok szakmai és gazdasági irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú,

§         piacfelügyelői munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajza; a Kjt. 20/A. § (5) b) pontjában meghatározott vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program; az előírt iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshe hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Angéla nyújt, a 06-1-369-1250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2010/KJT., valamint a munkakör megnevezését: vezető felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2010/KJT., valamint a munkakör megnevezését: vezető felügyelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbíráslása a Kjt. alapján történik. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag ? a pályázati határidő lejártakor ? megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.