Állások keresése - rajz-bármely szakos tanár - Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekrajz-bármely szakos tanár

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

rajz-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rajz tantárgy, mozgókép-kultúra, médiaismeret oktatása; pályáztatás; versenyekre való felkészítés; délutáni és szabadidős foglalkozások tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, rajz-bármely szak,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         mozgókép-kultúra-médiaismeret szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: rajz-bármely szakos tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: rajz-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.