Állások keresése - Általános iskola igazgató - Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÁltalános iskola igazgató

>

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rétság Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. 08. 01-től 2015. 07. 31 ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01-től 2015. 07. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Iskola tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján, az általános iskola 1-8. évfolyamán az alapfokú oktatási feladatok megvalósítása a Rétság önkormányzat közigazgatási területén működő Általános Iskola, és annak Tolmács Község közigazgatási területén működő 1-4. évfolyamos Tagiskolája tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, főiskolai szintű tanári illetve tanítói végzettség és szakképzettség; pedagógus szakvizsga; másodszori és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 10 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Előnyt jelenthet: Vezetői tapasztalat; közoktatásvezetői szakvizsga;angol, informatika, matematika szak; helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Képesítés meglétét igazoló okmányok másolatát; legalább tíz év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot; az intézmény vezetésére vonatkozó programot; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, és a pályázati eljárásban résztvevők részére történő továbbításhoz; nyilatkozat a nyílt ülésen való tárgyalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Zsolt jegyző nyújt, a 06-35-550-100/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 446/2010/101, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 446/2010/101, valamint a munkakör megnevezését: Általános iskola igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizottság javaslatának és a véleményezésre jogosultak véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.retsag.hu - 2010. április 23.

§         Városi Kábeltelevízió - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.retsag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.