Állások keresése - bölcsöde-vezető - Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbölcsöde-vezető

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Bölcsöde vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 nevelési év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2096 Üröm, Petőfi Sándor utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásával, szakszerű gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM.rendelet 2.számú mellékletében meghatározott képesítés valamelyikének megléte, büntetlen előélet az 1997. évi XXXI. tv.15.§.(8) bek.-re figyelemmel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,az intézmény vezetésére vonatkozó program,az eddigi munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló igazolás,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,nyilatkozat,mely szerint a 1997.é.XXXI.tv. 15.§.ának(8)bek.megh.kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Balogh Szilvia nyújt, a 06-26-350-054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4686/2010., valamint a munkakör megnevezését: bölcsöde-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4686/2010., valamint a munkakör megnevezését: bölcsöde-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 3 példányban kell benyújtani, zárt borítékban.Címzettje: Üröm Község Önkormányzat Polgármestere 2096 Üröm, Iskola u.10. A borítékon kérjük feltüntetni: Bölcsöde-vezetői pályázat A pályázatok elbírálása: a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.