Állások keresése - intézményvezető - Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zrínyi Miklós Általános Iskola

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 15. - 2015. 08. 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1205 Budapest, Mártírok útja 47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pedagógiai munka irányítása, a takarékos gazdálkodás révén az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése a költségvetés függvényében, a munkáltatói jogok gyakorlása, a nevelőtestület vezetése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, együttműködés az érdekvédelmi-, diák- és szülői szervezetekkel, a balesetmegelőzéssel kapcsolatos tevékernység irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben töltött szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, korábbi munkaviszonyok igazolása, vezetői program, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy nyílt v. zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását, összeférhetetlenségi nyilatkozat, formája:írásban, 3 azonos szövegű és mellékletű példányban és CD-n (csak a vezetői program), zárt borítékban

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majoros József nyújt, a 06-1-285-6321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OK-1551/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OK-1551/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményi véleményezés után az Oktatási és Média Bizottság személyesen hallgatja meg a pályázót, majd tesz javaslatot a végleges döntést hozó Képviselő-testületnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.pesterzsebet.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.