Állások keresése - tudományos munkatárs - Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos munkatárs

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tudományos munkatárs feladata: részvétel az intézetben folyó bioenergetikai és biomérnöki kutatás-fejlesztési projektek kidolgozásában. A munkaidejének egy részében lássa el az intézet profiljába tartozó és a biotechnológia területéhez kapcsolódó oktatási feladatokat. Működjön közre az intézet új területén létesülő K+F és oktató laboratóriumok létrehozásában. Fejlesszen ki olyan új technológiákat, amelyek alkalmasak a komplex biotechnológiai rendszerek hatékonyságának növelésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi diplomával és PhD fokozattal, legalább 3 éves oktatói, kutatói tapasztalattal, egy világnyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Az angol nyelv ismerete és a szakterülethez kapcsolódó kutató-fejlesztő szakmérnöki diploma előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Kísérőlevél, Pályázat (tervek, elképzelések), Szakmai önéletrajz, Publikációs lista, Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Oklevél, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve egyéb, végzettséget igazoló okirat másolata, Nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben nem érkezik meg a beadási határidőig, kérjük szíveskedjen az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06/88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0242, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0242, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

§         Személyesen: HR-Igazgatóság, Balla Judit, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem, Rektori Körlevél - 2010. április 15.

§         Pannon Egyetem honlapja, www.uni-pannon.hu - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158., Egyetem u. 10. Tel.: 88-624 236)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.