Állások keresése - klinikai szakorvos - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekklinikai szakorvos

Semmelweis Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Központi Laboratórium

klinikai szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- bakterológiai, mikológiai és szerológiai felügyelet és értékelés - leletkiadás, konzultáció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség

§         szakirányú egyetemi végzettség

§         orvosi mikrobiológia szakképesítés

§         a szakvizsga megszerzését követően legalább 5 év klinikai laboratóriumban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         angol nyelv legalább középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra

§         szakmai önéletrajz

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         egyetemi végzettséget, szakvizsgát, nyelvismeretet tanúsító okirat hiteles másolatát

§         1 db színes igazolványkép

§         személyi adatlapot (amely letölthető a http://semmelweis-egyetem.hu weboldalról)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék (letölthető a http://semmelweis-egyetem.hu weboldalról)

§         A szabályszerűen összeállított pályázatot 2 példányban az Semmelweis Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságára kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Anita nyújt, a 06-1/459-1500/55107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KS/HUM/791/2010, valamint a munkakör megnevezését: klinikai szakorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori ép Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KS/HUM/791/2010, valamint a munkakör megnevezését: klinikai szakorvos.

vagy

§         Személyesen: Urbán Anita, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis-egyetem.hu - 2010. április 23.

§         Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot 2 példányban az Semmelweis Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület, földszint 1.) kell benyújtani. (ügyintéző: Urbán Anita 06-1-459-1500/55107-es mellék). A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke négy hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.