Állások keresése - Tanársegéd/Adjunktus - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanársegéd/Adjunktus

Semmelweis Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet

Tanársegéd/Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- orvosi- és egészségszociológia, szervezet- és vezetésszociológia, menedzsment tantárgyak oktatása a Kar valamennyi szakán - szakterületének megfelelően választható tárgyak hirdetése - tanterv- fejlesztésben való közreműködés - részvétel az intézet tudományos és kutatómunkájában - publikációs tevékenység folytatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség

§         szociológia szakos egyetemi diploma

§         a pályázó feleljen meg az egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében előírt, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek

§         Doktori képzés megkezdése

§         jó kommunikációs és szervezőkészség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociálantropológusi végzettség és/vagy menedzsment, illetve orvosi és egészségszociológiai orientáltság megléte

§         angol nyelv előadói szintű ismerete

§         Doktorjelölti jogviszony megléte

Elvárt kompetenciák:

§         jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra

§         szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         egyetemi végzettséget, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles másolata

§         igazolás a Doktori Iskolából, hogy a doktori képzés mely szakaszában tart a pályázó

§         publikációs jegyzék

§         személyi adatlap (beszerezhető az Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthető a http://semmelweis-egyetem.hu weboldalról)

§         nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék

§         A fentiek szerint összeállított pályázatot 2 példányban az Egyetem Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságára kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Anita nyújt, a 06-1/459-1500/55107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ETK/DH/587/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd/Adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori ép Földszint ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ETK/DH/587/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd/Adjunktus.

§         Személyesen: Urbán Anita, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori Földszint 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis-egyetem.hu - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke négy hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.