Állások keresése - intézményegység vezető - Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményegység vezető

Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa
Napköziotthonos Óvodák

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4069 Egyek, Óvoda utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A többcélú intézmény óvodai intézményegységének szakmai vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség,

§         Pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat- a szakképzettség megszerzését követő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus szakvizsga , Magyar állampolgárság,büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, az intézményegység vezetésére vonatkozó a vezetői programmal összhangban levő szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, a végzettséget szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonytívány, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajduné Holló Katalin nyújt, a 52/579-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa címére történő megküldésével (4069 Egyek, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,Közgyűjteményi és Közművelődési Intézmény Igazgatótanácsa címére történő megküldésével (4069 Egyek, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 11/1994.(VI.08.) MKM rendelet szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Internetes honlap - 2010. április 23.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Egyeki Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a w3.bicomix.hu/etkiki honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.