Állások keresése - Barátság Művelődési Központ intézményvezető - Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekBarátság Művelődési Központ intézményvezető

Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Barátság Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1. - 2015. július 1-éig szól-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, közművelődési feladatokat ellátó közintézmény szakmai munkájának irányítása, Százhalombatta kultúrális életének összefogása, városi nagyrendezvények koordinálása, valamint egyik kiemelt feladata a felújításra kerülő, - a felújítás-átalakítás során kiemelten kezelt - Barátság Művelődési Központ keretei között megvalósuló színházi funkció működtetése, a működtetéssel összefüggő szervező, megtartó tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, illetve a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6.§-ában foglaltaknak való megfelelés,

§         a kultúra területén eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetői program, a végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sleiszné Balogh Edina nyújt, a 06-23-542-165 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-8/2010, valamint a munkakör megnevezését: Barátság Művelődési Központ intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-8/2010, valamint a munkakör megnevezését: Barátság Művelődési Központ intézményvezető.

§         Személyesen: Sleiszné Balogh Edina, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. 149. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyábval összefüggő egyes kérdések rendezésére alkotott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben foglaltakon túl az Oktatási, Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hivatalos Értesítő - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battanet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.