Állások keresése - I. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére - Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.I. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére

Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere

I. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 40/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nagyközség közigazgatási területén a jogszabályban meghatározott védőnői feladatok ellátása az I. számú védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékű elismert oklevél,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a 06-29/462-101-es vagy 06-20/9740-235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2 , valamint a munkakör megnevezését: I. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére.         Postai úton, a pályázatnak a Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere címére történő megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2, valamint a munkakör megnevezését: I. számú védőnői körzetben Védőnői állás betöltésére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Szentmártonkáta Nagyközség Polgármestere bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentmartonkata.hu - 2017. január 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések