Állások keresése - tudományos segédmunkatárs - Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.tudományos segédmunkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kukoricanemesítési Osztályon részvétel az osztály tudományos munkájában, kutatási feladatok önálló elvégzése a kukoricanemesítés és kukoricakutatás témájában, új és meglévő pályázatok szakmai és adminisztratív feladatainak ellátása, részvétel tudományos konferenciákon, előadások tartása, hazai és nemzetközi tudományos publikációk készítése, szakmai kapcsolatok létesítése és ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MSc) agrármérnök oklevél,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Megkezdett vagy befejezett PhD tanulmányok, növényi molekuláris genetikai módszerek ismerete. Növény-genetikai kutatásokban, laboratóriumi és szántóföldi kísérletekben szerzett gyakorlat, további idegen nyelv középfokú ismerete, B kategóriás gépjármű vezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás megjelölése. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázat elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Spitkó Tamás tudományos főmunkatárs nyújt, a 06-22-569-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok és személyes meghallgatás alapján a munkáltatói jogok gyakorlója dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. január 11.

        www.mta.hu - 2017. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések