Állások keresése - igazgató - Balatonfenyves Község Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Balatonfenyves Község Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16-tól 2015.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (Kotv.18.§), pedagógus szakvizsga,

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai életrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfenyves Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 640/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfenyves Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 640/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

§         Személyesen: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző, Somogy megye, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

jogszabályban meghatározott véleményezési idő betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek beérkezését követő képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 13.

§         www.balatonfenyves.hu - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Lakást a vezetői megbízás időtartamára módunkban áll biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.