Állások keresése - egyetemi docens - Magyar Képzőművészeti Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Magyar Képzőművészeti Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
festő tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 , Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Festő Tanszék képzési struktúrájának megfelelően, I.-V. évfolyamos hallgatókból álló mesterosztály vezetése. A gyakorlati oktatás mellett, a hallgatók szakelméleti ismereteinek bővítése, képzőművészeti kutatási tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Művészeti területen szerzett egyetemi végzettség (MA),,

§         Legalább öt éves egyetemi oktatói tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Művészeti DLA mesterfokozat, alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben részt vevők, tanársegédek tanulmányi, tudományos, ill. művészi munkájának vezetésére, alkalmasság idegen nyelven történő előadás tartására, művészeti, képzőművészeti tevékenység, a művészi pályán elért kiemelkedő eredmények, művészeti díjak, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest , Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 144/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz mellékelni kell: ? A megpályázott álláshelyen végzendő oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket (programot) 3-4 oldal terjedelemben, ? Részletes szakmai önéletrajzot, ? Szakmai tudományos publikációt és kutató munkáról dokumentációs anyagot, ? Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ? A szakirányú végzettséget, a művészeti doktori (DLA) fokozatot, művészeti díjat igazoló okiratokat, vagy azok hiteles másolatát, ? Nemzetközi kiállításokon való rendszeres részvétel, ? Kifogástalan nyelvtudás, idegennyelvű oktatási gyakorlat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.