Állások keresése - Építéshatósági ügyintéző - Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÉpítéshatósági ügyintéző

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Iroda

Építéshatósági ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/4. pontja szerinti Építésügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építmények használatbavételi, rendeltetés megváltoztatási, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása. Más hatóságoknak engedélyezési eljárásában a Településrendezési Tervben előírtak érvényesítése érdekében szakhatóságként való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A pályázó rendelkezzen közigazgatási versenyvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz csatolni kell: A pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosz László Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-276 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8503/2010., valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8503/2010., valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sarospatak.hu - 2010. április 20.

§         Zempléni Hírlap - 2010. április 20.

§         Zemplén TV - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap a kikötött próbaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.