Állások keresése - Pályázati szakreferens - Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPályázati szakreferens

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati szakreferens

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából történő 1 év ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/3. pontja szerinti Európai Uniós feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város fejlesztését szolgáló pályázatok megírása, fejlesztési programok kidolgozásában való részvétel. Pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása. Pályázatok készítése kapcsán felmerülő adatgyűjtés, hivatalos dokumentumok beszerzése. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, Irányító Hatóságokkal, megyei és regionális szervekkel. Pályázatok szakmai döntés előkészítésében való közreműködés. Közreműködés önkormányzati fejlesztési projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. Pályázati és EU ismeretek figyelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő szakképzettség; Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú nyelvvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A pályázó rendelkezzen közigazgatási versenyvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázatírás területén szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány. Rövid összegzés a pályázó által megírt, illetőleg lebonyolított pályázatokról, a pályázati kiírás megjelölésével és a projekt megvalósulási helyének feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Rita aljegyző nyújt, a 06/47-513-251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8502/2010., valamint a munkakör megnevezését: Pályázati szakreferens. §         Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8502/2010., valamint a munkakör megnevezését: Pályázati szakreferens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sarospatak.hu - 2010. április 20.

§         Zempléni Hírlap - 2010. április 20.

§         Zemplén TV - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor 3 hónap a kikötött próbaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.