Állások keresése - egyetemi gyakornok - Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Dékánja | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi gyakornok

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Dékánja

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orvosi Vegytani Intézet

egyetemi gyakornok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önálló kutatási téma kidolgozása. Részvétel hazai és nemzetközi pályázatokban. Előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: molekuláris biológiai technikákban szerzett jártasság. A kutató- fejlesztő munka végzésére való képesség. Ph.D. fokozat várható megszerzése 2010-ben. Aktív részvétel az orvos képzés gyaklorlati és elméleti oktatásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Szakirányú egyetemi diploma,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, a pályázó személyi adatai, lakcíme, jelenlegi munkahelye, munkaköre, beosztása, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai, szakmai, tudományos munkája, tervei, erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: oakdh/428/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi gyakornok. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: oakdh/428/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi gyakornok.

vagy

§         Elektronikus úton Kovács Éva részére a evakov@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu, www.deoec.hu - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai cím: DE OEC Orvosi Vegytani Intézet Nagyerdei krt. 98. 4032

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.