Állások keresése - 2 fő pénzügyi ügyintéző - Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő pénzügyi ügyintéző

Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
közgazdasági osztály

2 fő pénzügyi ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 16 pontja alapján pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Polgármesteri Hivatal pénzügyi és számviteli munkájának ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

könyvelési feladatok, utalások, elszámolások, beszámolók készítése, pályázatok pénzügyi lebonyolítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, felsőfokú pénzügyi , számviteli vagy közgazdasági képesítés,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         versenyvizsga , vagy az alóli mentesülés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási pénzügyi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömöriné Balla Erzsébet nyújt, a 78-461-166/145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3651/2010/H, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3651/2010/H, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő pénzügyi ügyintéző.

§         Személyesen: Gömöriné Balla Erzsébet, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

osztályvezetői javaslat alapján a jegyző bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kalocsa.hu - 2010. április 23.

§         Kalocsai Néplap - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kalocsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.