Állások keresése - gyámügyi igazgatási ügyintéző - Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyámügyi igazgatási ügyintéző

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatal

gyámügyi igazgatási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Béke tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok I/7.

Ellátandó feladatok:

A családi jogállás megállapításával, kapcsolattartással, gyámsággal, gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos gyámügyi feladatok intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gyámügyintézés: gyámügyi eljárások lefolytatása (gyermekvédelmi terület).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a 32/2001.(IX.20)ÖK. rendelet, Egységes Közszolgálati Szabályzat. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, Jogász szakképzettség, Főiskolai szintű államigazgatási és szociálisigazgatási szakképzettség, Egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség, Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirány (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási szervező szakképzettség,

§         gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         közigazgatási versenyvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Polgármesteri hivatalban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         ECDL

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, határozottság, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián-Brocskó Márta, Unger Tiborné nyújt, a 452-4175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1139 Budapest, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2039/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1139 Budapest, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2039/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi igazgatási ügyintéző.

§         Személyesen: Fábián-Brocskó Márta, Unger Tiborné, Budapest, 1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező írásos pályázatok értékelése. A pályázatok számától függően a pályázók szűkített körének ill. valamennyi pályázó személyes meghallgatása. Értesítések megküldése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bp. Főv. XIII. ker. Polgármesteri Hivatal honlapja - 2010. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp13.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.