Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /chroot/home/allasokk/allasok.kozszolga.hu/html/class/database/class.MySQLConnection.php on line 26
 Állások keresése - közterület-felügyelő - Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Iroda

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 , Kondor Béla sétány 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása délelőtti és délutáni műszakban a következők szerint: - a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeknek az ellenőrzése, - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, - a köztisztaságáról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, a közrend és közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, - az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés, - behajtási engedélyek ellenőrzése, - közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések, - a feladatellátásban együttműködik a településőrökkel, Városőrséggel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 15 %-os illetménykiegészítést megállapító 41/2009.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, vagy középfokú képesítés: rendvédelmi/katonai/határrendészeti területen; egyéb felső- vagy középfokú végzettség esetén a közterület-felügyelői vizsga megléte,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga, vagy a mentesség igazolása a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint,

§         Egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság.

§         Közterület-felügyelői vizsga letételének vállalása,

§         A 6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         "B" kategóriás jogosítvány.

§         Közterület-felügyelői vizsga.

§         E munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, másolatban: végzettséget igazoló dokumentumok, az érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló postai ajánlott feladóvevény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Kármán Edit irodavezető asszony nyújt, a 296-1331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/10-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/10-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázókat sms-ben személyes meghallgatásra hívjuk be. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a kiírt pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve adják postára pályázatukat. A pályázat nyertese írásban értesítést kap. Az eredménytelenül pályázókat sms-ben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.