Állások keresése - környezetvédelmi ügyintéző - Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkörnyezetvédelmi ügyintéző

Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Iroda

környezetvédelmi ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű , GYED-en lévő köztisztviselő távollété ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 , Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok összeállítása. Környezetvédelmi akciók szervezése. A Képviselő-testület és bizottságai részére előterjesztések készítése. Fasor-üzemeltetéssel, parkfenntartással kapcsolatos ügyek intézése. Környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása. Közreműködés a környezetvédelmi program végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat, a 15 %-os illetménykiegészítést megállapító 41/2009.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, főiskolán, egyetemen szerzett diploma: biológus, agrár szakképzettség, környezet-, vegyész-, bio-, településmérnök,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga, vagy a mentesség igazolása a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint,

§         A 6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, másolatban: végzettséget igazoló dokumentumok, az érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló postai ajánlott feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi László irodavezető nyújt, a 296-1325 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/10-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1184 Budapest, Üllői út 400. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/10-5/2010, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázókat sms-ben személyes meghallgatásra hívjuk be. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a kiírt pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve adják postára pályázatukat. A pályázat nyertese írásban értesítést kap. Az eredménytelenül pályázókat sms-ben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.