Állások keresése - kommunikációs szakreferens - Magyar Tudományos Akadémia Titkársága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkommunikációs szakreferens

Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Kommunikációs Főosztálya

kommunikációs szakreferens

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2013. november 30 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 , Roosevelt tér 9.

Ellátandó feladatok:

a www.mta.hu eseménynaptárának folyamatos és naprakész szerkesztése, feltöltése, a beérkező álláspályázatok folyamatos és naprakész iktatása és feltöltése az Akadémia honlapjára, ösztöndíj és egyéb pályázatok kezelése, statikus oldalak időszakos frissítése (pl.: doktori tanács adatai), kapcsolattartás az MTA Titkársága szervezeti egységeinek kommunikációs adatszolgáltatással megbízott munkatársaival, a főosztály feladatkörébe tartozó, az MTA egyéb költségvetési szervei honlapjának (pl.: TKI; SZIMA) karbantartása, sajtószemle készítése, médiafigyelés, közérdekű adatatok karbantartása, események összefoglaló anyagainak elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az MTA honlapjának folyamatos és naprakész szerkesztése, médiafigyelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatáról szóló 11/2009. (XI. 17) elnöki határozatban foglaltak rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, szakirányú (kommunikációs, újságírói) végzettség,

§         Középfokú angol nyelvtudás,

§         Önálló munkavégzésre való képesség,

§         Felsőszintű közigazgatási versenyvizsga megléte a munkakör betöltésének időpontjában, vagy a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a versenyvizsga alóli mentesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         web szerkesztői tapasztalat,

§         a tudományos élet ismerete,

§         jó szervező-, illetve kapcsolattartó képesség,

§         gyorsaság, pontosság, rugalmasság,

§         kiváló kommunikációs képesség,

§         alkalmazkodó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes önéletrajz, és motivációs levél, rövid szakmai koncepció,

§         iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         az előnyt jelentő kompetenciák ismertetése,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.:1000 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20.015/8/H/2010., valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs szakreferens. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20.015/8/H/2010., valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs szakreferens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatokból szakmai Előkészítő Bizottság választja ki azokat a pályázókat, akik személyes meghallgatáson vesznek részt, majd a Bizottság a javaslatát ? döntésre ? a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A pályázat eredményéről az elbírálás után a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MTA honlapja - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára kell eljuttatni. A zárt borítékra kérjük ráírni: ?Pályázat a Kommunikációs Főosztály kommunikációs szakreferens munkakörére?

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.