Állások keresése - Adóellenőr - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAdóellenőr

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Társas vállalkozások ellenőrzési szakterület

Adóellenőr

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2012. április 30 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3550 Miskolc, Szemere utca 5.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 10. számú adóügyi ellenőrzési feladatköre.

Ellátandó feladatok:

Az ellenőrzések lefolytatása elsődlegesen a kis- és középvállalkozásokat érintően az alábbi kört foglalja magába: *bevallások utólagos ellenőrzése, ezen belül átfogó, a járulékokat is érintő adóellenőrzések, utólagos adónem ellenőrzések (ÁFA, SZJA, társasági adó, járulékok, egyéb adónemek, támogatások); *egyes adókötelezettségek vizsgálata; *ellenőrzési irányelvben meghatározott témavizsgálatok lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az adózók adóhatósági ellenőrzése, amely a jogsértések feltárásán és ennek adójogi konzekvenciáin túlmenően alkalmas preventív hatás elérésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a z APEH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint; az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, illetve pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

§         Eredményes felsőszintű közigazgatási versenyvizsga vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 126/2009. (VI.15.) Kormányrendelet alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Adóhatóságnál szerzett gyakorlat, illetve mérlegképes könyvelő, adótanácsadó vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerszemlélet,

§         Jó kommunikációs és szervezőkészség,

§         Jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

§         Konfliktushelyzetek kezelésének készsége,

§         Rugalmasság,

§         Új módszerek, eljárások iránti fogékonyság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3550 Miskolc, Kandia utca 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05-ELL-33-100423, valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3550 Miskolc, Kandia utca 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 05-ELL-33-100423, valamint a munkakör megnevezését: Adóellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően a határidőben érkezett pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázók iratanyagai megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolt iratokat fénymásolatban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apeh.hu - 2010. április 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.