Állások keresése - szabálysértési-és igazgatási ügyintéző - Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



szabálysértési-és igazgatási ügyintéző

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási osztály

szabálysértési-és igazgatási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 9/1995.(II.3.) Korm.rendelet 2.§.(1) bek. alapján az 1.sz. melléklet I/1.pontja szerinti igazgatási feladatok, I/10.ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hagyatéki-, szabálysértési-,birtokvédelmi-,állattartási,-és működési engedélyezési igazgatási ügyek hatósági ügyintézése, helyettesítés gyámügyi területen

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a valamint Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, államigazgatási ,

§         közigazgatás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         főiskola (államigazgatási ) igazgatásszervező, közigazgatási felsőszintű versenyvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és a közigazgatási felsőszintű versenyvizsga meglétét igazoló okiratok másolata, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataihoz a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 08-147/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: szabálysértési-és igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 08-147/6/2010., valamint a munkakör megnevezését: szabálysértési-és igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok véleményezését követően a kiírt feltételeknek megfelelő kiválasztott pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.