Állások keresése - iskolaigazgató - Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Domoszló | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Domoszló

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

III. András Általános Iskola

iskolaigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3263 Domoszló, Deák tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának bizotosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanári szakképesítés,

§         Pedagógus munkakörben eltöltött 5 év feletti gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Előnyt jelent iskolaigazgatói munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázó szakmai önéletrajza, végzettséget szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Jánosné jegyző nyújt, a 0637365210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Domoszló címére történő megküldésével (3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1265-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Domoszló címére történő megküldésével (3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1265-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

vagy

§         Személyesen: Fehér Jánosné jegyző, Heves megye, 3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.