Állások keresése - részlegvezető - Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekrészlegvezető

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker
Ápolási-gondozási részleg

részlegvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főbb feladatok 1. Naponta ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakdolgozók munkáját. Szükség szerint részt vesz a gyakorlati ápolásban-gondozásban. 2. A beosztottakat etikus magatartásra, a jó kollektív szellem kialakítására, a társadalmi tulajdon védelmére, odaadó gondozói ellátásra neveli. 3. Részt vesz a főorvosi viziteken, referálókon, a főorvosi és osztályos viziteken elrendeltek végrehajtását ellenőrzi. 4. A gyógyszer igénylésére, tárolására, nyilvántartására, a gondozottakhoz való eljuttatására vonatkozó szakmai szabályokat betartja és betartatja. 5. Figyelemmel kíséri az osztály egészségügyi szakdolgozóinak képzését, továbbképzését. 6. Biztosítja a tanulónővérek tervszerű gyakorlati oktatását, s annak feltételeit. 7. Gondoskodik a gondozottak ellátásához szükséges anyagokról és felszerelésekről, a leltári tárgyak megőrzéséről, épségéről és rendeltetésszerű használatáról, adott esetben annak javíttatásáról. 8. Felelős az ápolási-gondozási dokumentáció folyamatos vezetéséért, karbantartásáért. 9. Felelős az elhalálozott lakók ellátásáért a szakma szabályai szerint, a hátrahagyott ingóságok, értékekről leltárt készít, illetve készíttet, értesíti a szociális nővért, munkaszüneti napon a hozzátartozót a munkatársakon keresztül. 10. A gondozottak kérésének, panaszának meghallgatása, a szükséges intézkedések megtétele. 11. A hozzáforduló gondozottak részére szükség szerint segítségnyújtás, tanácsadás, a kompetenciájában tartozó ügyekben felvilágosítás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Emelt szintű szakképesítés, érettségizett felnőtt szakápoló és/vagy OKJ ápoló és/vagy szociális gondozó és szervező,

§         egészségügyben vagy szociális ágazatban eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         4 hónap (120 nap) próbaidő, büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva), legalább 1-3 éves egészségügyben vagy szociális ágazatban eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         egészségügyben vagy szociális ágazatban eltöltött gyakorlat, idősellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mekes Mária intézményvezető ápoló nyújt, a 254-0020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. Fszt., Humánerőforrás Gazdálkodás, Körmöczy Gabrie ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/32/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/32/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtás határideje: 2010. május 10., de. 10 óra. A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. Kizárólag a határidőben beérkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat áll módunkban értékelni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda - 2010. április 21.

§         www.modszertan2001.hu - 2010. április 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.