Állások keresése - EMVA területalapú támogatások jogcímfelelős - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekEMVA területalapú támogatások jogcímfelelős

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága Területalapú Közvetlen Támogatások Koordinációs Osztálya

EMVA területalapú támogatások jogcímfelelős

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2011. december 31. ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

89 I; 126 I

Ellátandó feladatok:

2010-ben, 2011-ben a közös kérelemkezelés ? EMVA jogcímeinek ? informatikai fejlesztési munkáival kapcsolatos központi szervezés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az EMVA-ból finanszírozott területalapú támogatások végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, a szükséges eljárásrend és dokumentáció kialakítása, az informatikai rendszerrel szembeni követelmények megfogalmazása, érvényesülésének nyomon követése, szoftverspecifikáció.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, - felsőfokú közgazdasági programozó vagy programtervező matematikus, vagy agrár, vagy közgazdász szakirányú végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         - informatikai területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, közigazgatási versenyvizsga vagy a jogszabályi mentesség feltételeivel való rendelkezés (legalább 5 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, vagy 2009. június 18-án közszolgálati jogviszonyban állt és legalább 2 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezett és a közszolgálati jogviszony megszűnését követő 5 év még nem telt el)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Középfokú képesítés,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű ? kommunikáció,

§         Jó szintű ? terhelhetőség,

§         Jó szintű ? önálló munkavégzés,

§         Jó szintű ? felelősségtudat,

§         Jó szintű ? problémamegoldás,

§         Jó szintű ? szervező- és tervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - önéletrajz

§         - versenyvizsga másolata

§         - képzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

§         - Nyilatkozat, arról hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik,

§         - Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azt megszünteti,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, közigazgatási versenyvizsga vagy a jogszabályi mentesség feltételeivel való rendelkezés (legalább 5 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, vagy 2009. június 18-án közszolgálati jogviszonyban állt és legalább 2 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezett és a közszolgálati jogviszony megszűnését követő 5 év még nem telt el)

§         Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a kinevezéshez három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (1095 Budapest, Soroksári út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1043/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: EMVA területalapú támogatások jogcímfelelős. §         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (1095 Budapest, Soroksári út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1043/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: EMVA területalapú támogatások jogcímfelelős.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázat 2 fordulós. Az első fordulóban az érvényes pályázatot beküldők írásbeli megméretésre kerülnek, ügyviteli informatikai rendszerekkel kapcsolatos kérdések, adatbázis kezelők (elmélet és gyakorlat), lekérdezések, kimutatások készítése. A Közvetlen Támogatások Igazgatóságának vezetői az írásbeli fordulón megfelelő pályázókat személyesen meghallgatják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MVH honlap - 2010. április 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül levélben értesítést kapnak. A benyújtott pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi ? a jelen pályázati felhívásban feltüntetett ? formai és tartalmi feltételeknek megfelelnek. A pályázati felhívás megtalálható ezen kívül a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is (www.kszk.gov.hu). Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.