Állások keresése - költségvetési ügyintéző - Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekköltségvetési ügyintéző

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala

költségvetési ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.06.03.-2011.12.31. ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

EU-támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása az oktatási ágazatban, ? EU projekt menedzsment feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

§         Európai uniós pályázati rendszerek ismerete,

§         Versenyvizsga vagy a 126/2009. (VI.15.) Korm. rendelet 21. és 23. §-aiban megállapított mentességek igazolása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szerzett szakirányú gyakorlat,

§         uniós projektek során szerzett tapasztalat,

§         legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

§         angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

§         nagyfokú önállóság és terhelhetőség,

§         magas szintű szervező és problémamegoldó képesség,

§         gyakorlatias gondolkodás, kreativitás,

§         jó koordinációs és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         a végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata (ennek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek tekintendő),

§         versenyvizsgát vagy mentességet igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakner Brigitta nyújt, a 327-1043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/1459/2010, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FPH016/1459/2010, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton Lakner Brigitta részére a laknerb@budapest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budapest.hu - 2010. április 21.

§         www.jobline.hu - 2010. április 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.