Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /chroot/home/allasokk/allasok.kozszolga.hu/html/class/database/class.MySQLConnection.php on line 26
 Állások keresése - Vizsgálat előkészítő-szervező - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVizsgálat előkészítő-szervező

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztálya 4.

Vizsgálat előkészítő-szervező

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2010. november 03 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Szvorényi út 52.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 10. számú adóügyi ellenőrzési feladatköre.

Ellátandó feladatok:

Az Igazgatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos adatok, szakmai információk feldolgozása a működtetett nyilvántartási rendszerekben. A folyamatosan érkező információk rendszerezése, továbbítása. A szervezeti egységvezető döntés előkészítéséhez, illetve a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazgatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos adatok, szakmai információk feldolgozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a z Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint; az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, illetve pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

§         Eredményes közigazgatási versenyvizsga vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 126/2009. (VI.15.) Kormányrendelet 23.§ (3) bekezdése alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Adóhatóságnál szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

§         Pontosság,

§         Pontosság,

§         Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-ELL-32-100421, valamint a munkakör megnevezését: Vizsgálat előkészítő-szervező. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-ELL-32-100421, valamint a munkakör megnevezését: Vizsgálat előkészítő-szervező.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően a határidőben érkezett pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázók iratanyagai megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolt iratokat fénymásolatban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.