Állások keresése - intézményvezető - Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7530 Kadarkút, Árpád utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás (idősek klubja), házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A vonatkozó jogszabályok alapján a vezetőre irányadó képesítési feltételek megléte (az 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú képzettség, valamint a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés,

§         Legalább 5 év szociális ellátás, gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködés, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         nyilatkozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verkman József polgármester nyújt, a 82/581-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3390/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (7530 Kadarkút, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3390/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Társult önkormányzatok képviselő-testületének előzetes véleménye birtokában Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.