Állások keresése - tanársegéd - Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanársegéd

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
Környezetmérnöki Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata a környezetmérnöki BSc és MSc szak tantervéhez kapcsolódó hulladékgazdálkodás tárgyak (Hulladékgazdálkodás, Hulladékgazdálkodás gyakorlat, Hulladékgazdálkodás lab. gyak.) oktatása, a Környezettechnológia tárgyak oktatásában való részvétel és a tantervekhez kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok oktatásában való segítségnyújtás (elsősorban ?Környezeti monitoring laboratóriumi gyakorlat? és ?Levegőtisztaság-védelmi laboratóriumi gyakorlat?). A Környezetmérnöki Intézetben folyó katalízis témájú kutatásokban való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, igazolással megkezdett PhD tanulmányokról, valamint legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával. Kutatási és publikációs tevékenységét a környezetvédelem területén fejtse ki, ezzel támogatva, ill. kiegészítve az Intézet jelenlegi kutatásait.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         PhD fokozat a pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, formanyomtatványok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél másolata, idegennyelv ismeretét tanúsító okirat másolata, igazolás megkezdett PhD tanulmányokról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06/88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0240, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0240, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Személyesen: HR-Igazgatóság, Balla Judit, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B. épület fsz. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem, Rektori Körlevél - 2010. április 15.

§         Pannon Egyetem honlapja, www.uni-pannon.hu - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.