Állások keresése - adjunktus - Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadjunktus

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
Környezetmérnöki Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2011. június 30. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett adjunktus feladata az oktatás területén elsősorban környezettechnológia és hulladékszegény technológiával kapcsolatos tárgyak oktatásában való részvétel, gyakorlatok és laboratóriumi gyakorlatok vezetése. Vegyen részt az intézetben folyó kutatási-fejlesztési tevékenységben, mind alap-, mind alkalmazott témákban, különös tekintettel a környezet technológiához kapcsolódó területekre. Vállalja TDK-, szakdolgozati és diplomamunkák témavezetését. Vegyen részt oktatási és kutatási pályázatok összeállításában, kutatási projektek megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzék vegyészmérnöki vagy környezetmérnöki vagy kémia tanári egyetemi végzettséggel, szakirányú PhD fokozattal, a felsőoktatásban szerzett többéves oktatási és kutatási gyakorlattal, egy világnyelvből középfokú komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Előnyt jelent a mezőgazdasági alapanyagok és hulladékok környezetbarát hasznosítása során szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, formanyomtatványok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél másolata, idegennyelv ismeretét tanúsító okirat másolata, doktorjelölti jogviszonyt igazoló okirat másolata, PhD fokozat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06/88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0239, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0239, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

§         Személyesen: HR-Igazgatóság, Balla Judit, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B. épület fsz. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem, Rektori Körlevél - 2010. április 15.

§         Pannon Egyetem honlapja, www.uni-pannon.hu - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.