Állások keresése - stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes - Miskolci Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekstratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

Miskolci Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Egyetem

stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01.-től legfeljebb öt évi időtartamra-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes feladatai: a rektort helyettesíti a rektor által meghatározott időszakban és feladatkörben; elősegíti az egyetemi integráció gyakorlati megvalósítását; irányítja az intézményfejlesztési terv összeállítását, felügyeli és koordinálja annak végrehajtását; a gazdasági főigazgatóval együttműködve elkészíti az intézmény vagyongazdálkodási tervét; a gazdasági főigazgatóval együttműködve felügyeli és koordinálja az infrastruktúra-fejlesztési programokat, valamint az Intézményfejlesztési Terv végrehajtásából adódó stratégiai és fejlesztési célok megvalósítását. Ellátja az ipari kapcsolatok szervezését, felügyeletét; az Egyetem- és kari fejlesztési stratégiák koordinálását. Több kart átfogó, vagy egyetemi szintű fejlesztési projektek szervezését és felügyeletét. Az egyetem pályázati tevékenységének felügyeletét, koordinálását. A pályázónak figyelembe kell venni a megválasztott rektor programjának (rektori pályázat) vonatkozó részeit. Ellátja az Egyetem hozzárendelt egyes szervezeti egységeinek felügyeletét, az egyetemi részvételű gazdasági társaságok alapításának előkészítését, a megalapított társaságok feletti rektori tulajdonosi joggyakorlás döntés-előkészítő támogatását; a feladat-, hatáskörébe tartozó belső szabályzatok gondozását, egyetemi bizottságok működtetését, és a rektor által hatáskörébe utalt egyéb feladatok elvégzését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése; valamint a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A rektorhelyettesi megbízásokra az egyetem teljes munkaidejű egyetemi és főiskolai tanárai, egyetemi docensei és tudományos főmunkatársai pályázhatnak.

§         A pályázóknak vezetői gyakorlattal, tudományterületükön kiemelkedő eredményekkel, valamint hazai és nemzetközi elismertséggel kell rendelkezniük.

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a rektorhelyettesekre vonatkozó általános követelményeknek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kottman Nóra igazgatási ügyintéző nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai Iroda. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/585/2010., valamint a munkakör megnevezését: stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/585/2010., valamint a munkakör megnevezését: stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes.

vagy

§         Személyesen: Kottman Nóra igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánpolitikai Iroda . A/4. épület II. emelet 210. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2010. április 20.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája az utolsó 5 év vonatkozásában, ad) publikációk, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, ae) a legfontosabb oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt az utolsó 5 évben, ag) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai- tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, ah) legalább 3 irányított személy felsorolása, akik sikeres pályát futottak be; b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület 210. szoba) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.