Állások keresése - háziorvos - Bakonyjákó Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Bakonyjákó Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Háziorvosi szolgálat
Háziorvosi szolgálat

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepű települések, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi körzet ellátása bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű településeken. Iskola egészségügyi ellátás biztosítása. Társulás keretében ellátandó ügyeleti kötelezettség vállalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, orvos,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§         Bűntetlen előélet.

§         Jogosítvány és saját tulajdonú gépkocsi a terület ellátásához.

§         A 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben, valamint a 18/2000.(II.25.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz.

§         Szakképesítést tanusító okiratok másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§         Hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

§         A háziorvosi körzet ellátásánek módjáról nyilatkozat (vállalkozóként vagy közalkalmazottként).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Szabolcs polgármester nyújt, a 06 30 560 7194, 06 89 350 001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bakonyjákó Önkormányzat címére történő megküldésével (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 340/2010, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Bakonyjákó Önkormányzat címére történő megküldésével (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 340/2010, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

§         Személyesen: Takács Szabolcs polgármester, Veszprém megye, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Lapok Társasága

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.