Állások keresése - tanszékvezetői - ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Tanszékére

tanszékvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszékvezető feladata: a tanszék oktatói, tudományos és diákköri tevékenysé-gének irányítása, a tanszék képviselete az egyetem és a kar vezető szervei előtt. Gondoskod-nia kell az oktatott tantárgyak színvonalas műveléséről, a programok és tematikák folyamatos korszerűsítéséről, az akkreditációs, minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről. Felelős a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.A kinevezendő tanszékvezetőnek, mint oktatónak, feladata a Funkcionális anatómia, Termé-szetismeret tantárgy-pedagógia, Természet és környezetvédelem tantárgy oktatása, ehhez kapcsolódóan az előadások és szemináriumok tartása, valamint tanítási gyakorlatok vezetése, a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak és a Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés szakfelelősi feladatának ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázat feltétele: biológia-földrajz szakos egyetemi végzettség, legalább 10 éves színvona-las, a tanítóképzésben eltöltött oktatói gyakorlat. A pályázó továbbá rendelkezzen PhD foko-zattal; legyen rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói ered-ménye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajzot;-a pályázó vezetői programját, amelynek a tanító- és óvóképzés képesítési követel-ményeire kell épülnie;-publikációs jegyzéket;-végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok hitelesített másolatát;-nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített másolatát.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Tanító- és Óvóképző Kar címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/3, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői . §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Tanító- és Óvóképző Kar címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/3, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Dékáni Titkárságára címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.