Állások keresése - tanszékvezetői - ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Matematika Tanszékére

tanszékvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszékvezető feladata: a tanszék oktatási, tudományos és diákköri tevékenységének irányítása, a tanszék képviselete az Egyetem és a Kar vezető szervei előtt. Gondoskodnia kell a tanszéken tanított tantárgyak színvonalas műveléséről, a programok és tematikák folyamatos korszerűsítéséről, az akkreditációs, minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről. Felelős a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.A kinevezendő tanszékvezető, mint oktatónak feladata a tanító és óvodapedagógus-képzésben előadások tartása, szemináriumok és tanítói gyakorlatok vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         matematika szakos középiskolai tanári végzettség, PhD-fokozat, legalább 10 éves színvonalas felsőoktatási ? lehetőleg az óvó- és tanítóképzésben eltöltött ? oktatói és vezetői gyakorlat, jártasság a 6-12 éves korosztály matematikai nevelésében, az informatika matematikatanítási alkalmazásában; rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajzot;-a pályázó vezetői programját, amelynek a tanító- és óvóképzés képesítési követelményeire kell épülnie;-publikációs jegyzéket;-végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok hitelesített másolatát;-nyelvvizsga-bizonyítványok hitelesített másolatát.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Tanító- és Óvóképző Kar címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/2, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői . §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Tanító- és Óvóképző Kar címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/2, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.