Állások keresése - tanszékvezetői - ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékére

tanszékvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanszékvezető feladata: a tanszék idegen nyelvi oktatói, tudományos, diákköri és kulturális tevékenységének irányítása, a tanszék képviselete az Egyetem és a Kar vezető szervei előtt. Gondoskodnia kell a tantárgyak/tantárgyelemek színvonalas oktatásáról, a programok és tematikák folyamatos korszerűsítéséről, az akkreditációs, minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről. Felelős a szervezeti egység infrastruktúrájának fenntartásáért és fejlesztéséért.A kinevezendő tanszékvezetőnek oktatóként feladata a német nemzetiségi tanítóképzés szaktárgyainak, német nyelvtan leíró/rendszerező, nemzetiségi ismeret-néprajz, nemzetiségi irodalom?gyermekirodalom, játékos foglalkozások német nyelven ? tantárgyak oktatása, gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         német szakos egyetemi végzettség, legalább 10 éves színvonalas, a tanítóképzésben eltöltött oktatói gyakorlat. A pályázó továbbá rendelkezzen PhD fokozattal; legyen rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredménye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajzot;-a pályázó vezetői programját, amelynek a tanítóképzés képesítési követelményeire kell épülnie;-publikációs jegyzéket;-végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/1, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői . §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR címére történő megküldésével (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/112/1, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Dékáni Titkárságára címezve kell megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.