Állások keresése - közterület-felügyelő - Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása. A munkakör 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Dabas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség: rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. - Közigazgatási versenyvizsga megléte a 126/2009. (VI.25.) Kormányrendet szerint, vagy az alóli mentességről igazolás.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 2 éves szakmai gyakorlat,- számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz,- iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint versenyvizsga bizonyítvány másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, - előzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e. - Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál Imre Hatósági és Igazgatási Osztályvezető nyújt, a 29-561-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2370 Dabas, Szent István tér 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2405/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2370 Dabas, Szent István tér 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2405/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Személyesen: Jegyzői Titkárság, Pest megye, 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására sor kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Városi honlap - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dabas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.