Állások keresése - Tanársegéd - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanársegéd

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar
Gyógyszerészeti Intézet

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Honvéd u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyógyszerészeti Intézet oktatási feladataival összefüggő oktatásban való közreműködés (előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, hallgatók tudományos diákköri és szakdolgozati munkájának segítése, irányítása, értékelése). Az intézet kutatási feladataiban közreműködés, az ezzel kapcsolatos beszámolók elkészítése. Ph.D értekezés elkészítése. Részt vállal a hallgatók gyakorlati idő alatti oktatásában is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         - MSC gyógyszerész diploma

§         - Középfokú angol nyelvtudás

§         - Felhasználói szintű PC ismeretek

§         - A munkakör betöltésének feltétele, valamely magyarországi Doktori Iskolába való részvétel, illetve annak hiányában a felvétel kezdeményezése. A jelölt képes legyen alkotó tevékenység végzésére, az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág területén a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok vezetéséhez szükséges felkészültsége legyen.

§         - Bűntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - Fényképes szakmai önéletrajz

§         - Végzettséget igazoló okiratok másolata

§         - Nyelvtudást igazoló okiratok másolata

§         - Mukakör ellátására vonatkozó szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovász Andrea nyújt, a 06-72/536-284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-44/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-44/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

§         Elektronikus úton Lovász Andrea részére a andrea.lovasz@aok.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.