Állások keresése - gyógymasszőr - Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyógymasszőr

Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona

gyógymasszőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- gyógymasszőr alapvető feladata a rábízott gyermekek, fiatalok nevelése, fejlesztése Ennek keretében: - gondoskodik a gyermekek, fiatalok, személyiségének fejlődéséről, - nevelő tevékenysége során figyelembe veszi a gyermekek és fiatalok sajátos nevelési igényét diagnózisát, állapotát, egyéni képességét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, segíti a gyermekek, fiatalok képességének kibontakozását. - közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában - a gyermekek, fiatalok életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási elemi normáit-, szabályait, és törekszik azok betartatására, - tevékenysége során a gyermekek, fiatalok és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, - szabadidős, kulturális programok szervezése - team munka alapján a sérült gyermekek, fiatalok mozgásfejlesztésének előkészítése (gyógymasszázs, hidroterápia), - rendszeres konzultáció a gyermekekkel fejlesztést végző szakemberekkel, gondozókkal, - havi team-en, csoport megbeszélésen és szupervízión való részvétel - foglalkozáshoz szükséges eszközök beszerzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Fizetési osztály a Kjt. 61. §.(1) bek. szerint meghatározott rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, gyógymasszőr,

§         erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévainé Laczovics Anna nyújt, a 06-52-530-027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona címére történő megküldésével (4029 Debrecen, Pacsirta utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92/2009, valamint a munkakör megnevezését: gyógymasszőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona címére történő megküldésével (4029 Debrecen, Pacsirta utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92/2009, valamint a munkakör megnevezését: gyógymasszőr.

vagy

§         Elektronikus úton Gulyás Edina részére a info@immanuelotthon.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Dévainé Laczovics Anna, Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Ceglédi utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.immanuelotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.